OpeningsTD

09-10-2023

It's sweet to be back! Omdat alle studenten met volle goesting aan het schooljaar beginnen 🙃 willen we ervoor zorgen dat iedereen het naar z'n zin heeft. Daarom kan je in ons geliefde stamcafé Den Echo komen genieten van onze sweet deals op onze openingsTD 🎉

Maandag 9 oktober vanaf 21u
@denechoantwerpen (Lange Nieuwstraat 9)
Deals: Meloenvodka: 4 shots voor €10
             Appeljenever iced tea voor €6

Allemaal tot dan!
-------------------------------------------
It's sweet to be back! As all students start the school year with full enthusiasm 🙃 we want to make sure everyone has a good time. That's why you can come and enjoy our sweet deals on our opening TD 🎉 at our beloved pub Den Echo

Monday, October 9th from 9pm.
@denechoantwerp (Lange Nieuwstraat 9)
Deals: Melon Vodka: 4 shots for €10
             Apple gin iced tea for €6

All until then!