Open podium

21-11-2023

Zin om jouw liefde voor een taal, auteur of gedicht te delen met je vrienden? Dinsdagmiddag krijg je daar de *uitgelezen* kans voor. Kom een stukje voorlezen op ons open "podium" voor studenten.
Ons Praesidium bijt de spits af met onze eigen favoriete stukjes proza en poëzie, maar daarna is de vloer voor jullie. Niet bang zijn, het is geen echt podium.
Jullie mogen van 12.30 tot en met 13.30 jullie talenten tonen in de gang bij de hoge tafels, boven op campus SJM.

 
We verkopen die middag ook broodjes aan een studentvriendelijke prijs en wij voorzien ook een drankje helemaal gratis.

-------------------------------------------

Would you like to share your love of a language, an author or a poem with your friends? On Tuesday afternoon you have the exquisite opportunity to. Come and read a piece on our open stage for students. Our Praesidium will kick things off with some of our own favourite pieces of prose and poetry, but after that, the floor will be yours. Don't worry, it's not a real stage.
You can show off your talents from 12.30-13.30 in the hallway at the high tables, upstairs on the SJM campus.

 
We also sell sandwiches at a student-friendly price that afternoon and we provide a drink completely free of charge.